-->

Rozkład dnia

 • 07:00-08:40Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne i tematyczne, praca indywidualna wyrównawcza z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z dziećmi uzdolnionymi, utrwalenie treści programowych z dnia poprzedniego, zabawa ruchowa lub zestaw ćwiczeń porannych.
 • 08:40-09:00Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe i higieniczno - porządkowe.
 • 09:00-09:30Śniadanie
 • 09:30-11:30Zajęcia w poszczególnych grupach:
  - zajęcia dydaktyczne z całą grupą realizowane zgodnie z nową podstawą programową oraz z wybranym programu wychowania przedszkolnego
  - zajęcia umuzykalniające i rozwijające sprawność ruchową (gimnastyka)
  - język angielski ( codziennie )
  - gry i zabawy z całą grupą pod kierunkiem nauczyciela
  - swobodne zabawy według wyboru dzieci (tematyczne, konstrukcyjne)
  - zabawy ruchowe
  - teatrzyki, koncerty, spotkania z zaproszonymi gośćmi zgodnie z przyjętym harmonogramem
 • 11:30-12:00Czynności higieniczne i przygotowanie do obiadu - I danie
 • 12:00-12:50Spacery i zabawy w ogrodzie przedszkolnym (w zależności od pory roku i warunków atmosferycznych.)
 • 12:50-13:00Czynności higieniczne i przygotowanie do II-go dania
 • 13:00-14:45Zajęcia popołudniowe:
  - odpoczynek dzieci w zależności od ich potrzeb (słuchanie muzyki relaksacyjnej lub baśni, zabawy relaksacyjne)
  - zajęcia dodatkowe: język angielski, taniec, plastyka, inne
  - zajęcia wyrównawcze – indywidualne i w małych grupach
  - zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci
  - gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym (w sezonie wiosna – lato)
  - zabawy ruchowe
 • 14:45-15:00Czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do podwieczorku
 • 15:00-15:30Podwieczorek
 • 15:30-17:00Zajęcia organizowane w grupach :
  - zabawy swobodne organizowane według zainteresowań dzieci
  - utrwalenie treści programowych
  - pobyt dzieci w ogrodzie (w sezonie wiosenno-letnim)
  - zajęcia twórcze rozwijające zainteresowania i zdolności dzieci: Koło Małego Odkrywcy.
-->